فروش سم

سم آیکون علیه حشرات خزنده و پرنده خانگی

سم آیکون

قیمت : ۱۵ هزار تومان

مقدار: ۶۰ گرم

نحوه تاثیر : اثر تماسی و گوارشی با خاصیت دورکنندگی و ابقایی

موارد مصرف: علیه حشرات خزنده و پرنده خانگی

محل مصرف : چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی

نوع مصرف : محلول در آب

درصد سمیت  ( بر اساس شاخص موش صحرایی) :۶ درصد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

سم سولفاک علیه سوسک درشت

سم سولفاک

قیمت : ۱۲ هزار تومان

مقدار : ۵۰ گرم

نحوه تاثیر : اثر تماسی و گوارشی با خاصیت ضربتی و ابقایی

موارد مصرف: علیه سوسک درشت

محل مصرف : چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی) : ۹۰ درصد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

سم گرین ریور مخصوص سوسک

سم گرین ریور

قیمت : ۱۵ هزار تومان

مقدار : ۵ گرم

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  و انتشار ویروسی توسط حشره آلوده به سایر حشرات با خاصیت ابقایی

موارد مصرف: علیه سوسک ریز کابینت

محل مصرف : در جاهایی مثل داخل کابینت آشپزخانه کاربرد دارد

نوع مصرف : پودر پاشی

موارد مصرف: علیه سوسک ریز

میزان سمیت  : ( بر اساس شاخص موش صحرایی): ۲۰ درصد

……………………………………………………………………………………………………………………………….

سم فایکام مخصوص حشرات پروازی

سم فایکام

قیمت : ۲۵ هزار تومان

مقدار : ۶۲٫۵ گرم

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی

موارد مصرف: پشه

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 5 درصد

…………………………………………………………………………………………………………………………………

سم ترکیبی جهت تمام حشرات

سم ترکیبی

قیمت : ۵۰ هزار تومان

مقدار : ۱۲۰ میلی لیتر

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف:  تمامی حشرات و جوندگان

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف،چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی ، داخل کابینت و…

نوع مصرف : محلول در آب

موارد مصرف:  تمامی حشرات و جوندگان

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 95 درصد

……………………………………………………………………………………………………………………………….

سم برسودا مخصوص رستوران ها

سم برسودا

قیمت : ۴۵ هزار تومان

مقدار: ۵۰ گرم

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی

محل مصرف :در جاهایی استفاده میشود که شستشوی  محل اجتناب ناپذیر است – مخصوص آشپزخانه های صنعتی

نوع مصرف : تزریق ژل

موارد مصرف:  سوسک ریز ( کابینتی) و درشت ( فاضلابی)

موارد مصرف:  سوسک ریز ( کابینتی) و درشت ( فاضلابی) در جاهایی استفاده میشودکه شستشو محل اجتناب ناپذیر است

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 10 درصد

……………………………………………………………………………………………………………………………..

سم گرین لایف مخصوص سوسک ریز و درشت

سم گرین لایف

قیمت: ۱۰ هزار تومان

مقدار : ۵ گرم

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  و انتشار ویروسی توسط حشره آلوده به سایر حشرات با خاصیت ابقایی

موارد مصرف: سوسک ریز ( کابینتی) و درشت ( فاضلابی)

محل مصرف : در جاهایی مثل داخل کابینت آشپزخانه کاربرد دارد

نوع مصرف : پودر پاشی

میزان سمیت  : ( بر اساس شاخص موش صحرایی) : ۱۵ درصد

…………………………………………………………………………………………………………………………..

سم کلرپیریفوس

سم دورسبان

قیمت: ۸۰ هزار تومان

مقدار : ۱۰۰۰ میلی لیتر

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف:  تمامی حشرات و جوندگان

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف،چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی ، داخل کابینت و…

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت  : ( بر اساس شاخص موش صحرایی): ۱۵ درصد

……………………………………………………………………………………………………………………………..

سم آجیتا مخصوص مگس

سم آجیتا

قیمت : لطفا از طریق از طریق واتس آپ به ما پیام دهید

نحوه تاثیر : اثر روی سیستم عصبی مگس و ایجاد ناک داون

موارد مصرف:  اختصاصی مگس

محل مصرف ::روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف

نوع مصرف : محلول در آب به صورت ایجاد خمیر

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی) :

……………………………………………………………………………………………………………………………….

سم مگس دارای خاصیت جذب جنسی

سم مگس سمیار

  قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان

نحوه تاثیر : اثر روی سیستم عصبی مگس و ایجاد ناک داون

موارد مصرف:  اختصاصی مگس

محل مصرف ::روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف

نوع مصرف : محلول در آب به صورت ایجاد خمیر

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی) : ۸ درصد

……………………………………………………………………………………………………………………………….

سم ترکیبی مایع مهان

سم ترکیبی مهان

قیمت: ۵۹۰۰۰ تومان

مقدار : ۱۰۰۰ میلی لیتر

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف:  تمامی حشرات و جوندگان

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف،چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی ، داخل کابینت و…

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 80 درصد

……………………………………………………………………………………………………………………

سم دی کلرووس مخصوص انواع حشرات با خاصیت ابقایی و ضربتی

سم دی کلرووس

سم دیکلروس: لطفا از طریق واتس آپ به ما پیام دهید

مقدار: ۱۰۰۰ میلی لیتر

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف:  اختصاصی مار، عقرب، رتیل،مارمولک در ترکیب با سایر سموم

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف،چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی ، داخل کابینت و…

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی) : ۸۵ درصد

………………………………………………………………………………………………………………………..

سم ترکیبی هارپا

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

مقدار: ۱۰۰ میلی لیتر

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف:  تمامی حشرات و جوندگان بجز مار و موش

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف،چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی ، داخل کابینت و…

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 50 درصد

………………………………………………………………………………………………….

سم سایپرمترین

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

مقدار : ۱۰۰ میلی لیتر

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی کوتاه مدت و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف: سوسک درشت، مورچه

محل مصرف :چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 10درصد

………………………………………………………………………………………………..

سایپرمترین هارپا

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

مقدار : ۱۰۰۰ میلی لیتر

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی کوتاه مدت و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف: سوسک درشت، مورچه، حشرات ریز خانگی

محل مصرف :چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 10درصد

Your Detail

From To
تماس مستقیم