مطالب تصادفی
خانه / وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی

ماسک N95

قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

نحوه تولید : گذر از تونل حرارتی و بدون دخالت دست و کاملا استریل

مجوز : دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نوع : سوپاپ دار

تماس مستقیم