آموزش وردپرس
خانه / سم کک کش

سم کک کش

سم کک کش

حشرات بدون بال، خونخوار، بسیار ریز و از راسته لوله‌بالان هستند که کمتر از ۴ میلی‌متر طول دارند. کک‌ها حرکتهای جهشی دارند. ککها بیشتر از پستانداران و گاهی از پرندگان خونخواری می‌کنند. سم کک کک ها یا حشره غیبی!، حشرات موذی و بسیار خطرناک و ریز جثه هستند، که به …

ادامه نوشته »