خانه / فروشگاه (محصولات)

فروشگاه (محصولات)

آیکون سم آیکون : قیمت ۱۲ هزار تومان

نحوه تاثیر : اثر تماسی و گوارشی با خاصیت دورکنندگی و ابقایی

موارد مصرف: علیه حشرات خزنده و پرنده خانگی

محل مصرف : چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی

نوع مصرف : محلول در آب

درصد سمیت  ( بر اساس شاخص موش صحرایی) :۶ درصد

…………………………………………………………………………………………………….

سم سولفاک سم سولفاک: قیمت : ۱۲ هزار تومان

نحوه تاثیر : اثر تماسی و گوارشی با خاصیت ضربتی و ابقایی

موارد مصرف: علیه سوسک درشت

محل مصرف : چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی) : ۹۰ درصد

……………………………………………………………………………………

سم گرین ریور گرین ریور اصل آلمان : قیمت ۱۵ هزار تومان

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  و انتشار ویروسی توسط حشره آلوده به سایر حشرات با خاصیت ابقایی

موارد مصرف: علیه سوسک درشت

محل مصرف : در جاهایی مثل داخل کابینت آشپزخانه کاربرد دارد

نوع مصرف : پودر پاشی

موارد مصرف: علیه سوسک ریز

میزان سمیت  : ( بر اساس شاخص موش صحرایی): ۲۰ درصد

…………………………………………………………………………………………………

سم فایکام سم فایکام : قیمت ۲۵ هزار تومان

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی

موارد مصرف: پشه

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 5 درصد

……………………………………………………………………………………………………………….

سم ترکیبیسموم ترکیبی : قیمت : ۵۰ هزار تومان

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف:  تمامی حشرات و جوندگان

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف،چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی ، داخل کابینت و…

نوع مصرف : محلول در آب

موارد مصرف:  تمامی حشرات و جوندگان

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 95 درصد

………………………………………………………………………………………………………………….

سم برسودا سم برسودا : قیمت ۴۵ هزار تومان

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی

محل مصرف :در جاهایی استفاده میشود که شستشوی  محل اجتناب ناپذیر است – مخصوص آشپزخانه های صنعتی

نوع مصرف : تزریق ژل

موارد مصرف:  سوسک ریز ( کابینتی) و درشت ( فاضلابی)

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی

موارد مصرف:  سوسک ریز ( کابینتی) و درشت ( فاضلابی) در جاهایی استفاده میشودکه شستشو محل اجتناب ناپذیر است

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 10 درصد

……………………………………………………………………………………………………………………..

سم گرین لایف سم گرین لایف: قیمت ۱۰ هزار تومان

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  و انتشار ویروسی توسط حشره آلوده به سایر حشرات با خاصیت ابقایی

موارد مصرف: سوسک ریز ( کابینتی) و درشت ( فاضلابی)

محل مصرف : در جاهایی مثل داخل کابینت آشپزخانه کاربرد دارد

نوع مصرف : پودر پاشی

میزان سمیت  : ( بر اساس شاخص موش صحرایی) : ۱۵ درصد

………………………………………………………………………………………………..

سم دورسبان سم کلرپریمیفوس: قیمت ۸۰ هزار تومان

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف:  تمامی حشرات و جوندگان

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف،چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی ، داخل کابینت و…

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت  : ( بر اساس شاخص موش صحرایی): ۱۵ درصد

………………………………………………………………………………………………………………………

سم آجیتاسم آجیتا: قیمت : لطفا از طریق آیکون سبز رنگ سمت راست از طریق واتس آپ به ما پیام دهید

نحوه تاثیر : اثر روی سیستم عصبی مگس و ایجاد ناک داون

موارد مصرف:  اختصاصی مگس

محل مصرف ::روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف

نوع مصرف : محلول در آب به صورت ایجاد خمیر

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی) :

………………………………………………………………………………………………………………….

سم یار سم مگس سمیار:  قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

نحوه تاثیر : اثر روی سیستم عصبی مگس و ایجاد ناک داون

موارد مصرف:  اختصاصی مگس

محل مصرف ::روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف

نوع مصرف : محلول در آب به صورت ایجاد خمیر

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی) : ۸ درصد

………………………………………………………………………………………………………………..

 سم ترکیبی سم ترکیبی مهان : ۵۹۰۰۰ تومان

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف:  تمامی حشرات و جوندگان

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف،چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی ، داخل کابینت و

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی)   : 80 درصد

…………………………………………………………………………………………………………………………

سم دی کلرووس سم دیکلروس: لطفا از طریق آیکون سبز رنگ سمت راست از طریق واتس آپ به ما پیام دهید

 

نحوه تاثیر : اثر گوارشی  تماسی ، تنفسی با خاصیت ابقایی و دورکنندگی، ضربتی

موارد مصرف:  اختصاصی مار، عقرب، رتیل،مارمولک در ترکیب با سایر سموم

محل مصرف :روی پنجره، توری پنجره ها، روشنایی اتاق ها، پرده‌ها، سیم های برق نزدیک محل سکونت،نرده ها، طناب رخت،سقف و محل های نزدیک سقف،چاه های فاضلاب، زیر کابینت، پشت یخچال، لباسشویی، گاز، آبگرمکن،ماشین ظرفشویی، دورتادور پذیرایی ، داخل کابینت و…

نوع مصرف : محلول در آب

میزان سمیت ( بر اساس شاخص موش صحرایی) : ۸۵ درصد

…………………………………………………………………………………………………………..

 

سمپاشی دستگاه دور کننده حشرات بر پایه امواج التراسونیک

قیمت : ۲۹۹۰۰۰ تومان

……………………………………………………………………………………………………………………