سمپاشی ساختمان مسکونی، تجاری ، اداری،درمانی و صنعتی, سمپاشی کرونا

سمپاشی و ضدعفونی ساختمان – ضدعفونی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد جهت مقابله با کرونا

شرکت سمپاشی دیلیت در راستای اهداف خود جهت حفظ بهداشت و سلامت جامعه در طرحی اقدام به ضد عفونی و […]