مطالب تصادفی
خانه / خدمات شرکت / استقرار نظام و مميزي اوليه نظامهاي مديريتي

استقرار نظام و مميزي اوليه نظامهاي مديريتي

Altaaqa Global & TUV NORD Germany

استقرار سيستمهاي ISO 14001 :1996 و OHSAS 18001 :1999 و ISO 9001:2000 يك سيستم مديريت تركيبي يا مجتمع كه به اصطلاح I.M.S ( Integrated Management System ) ناميده مي شود ، به وجود خواهد آورد . شركتهايي كه موفق به اخذ گواهي ISO9001:2000 گرديده اند حدود %۳۰ از الزامات ISO 14001 و OHSAS 18001 را دارا مي باشند و پايه هاي اوليه براي استقرار سيستم I.M.S را طرح ريزي نموده اند . استاندارد ISO 9001 : 2000 داراي ۵ عنصر اصلي مي باشد در حاليكه استانداردهاي ISO 14001 و OHSAS 18001 هر كدام داراي ۶ عنصر اصلي هستند . تشابه بسيار زيادي بين شماره عناصر و بندهاي اصلي استاندارد ISO 14001 و OHSAS 18001 وجود دارد . هدف از استقرار ISO 14001 مديريت و تحت كنترل درآوردن اثر آلودگيهاي زيست محيطي بر اكولوژي( گياهان ، جانوران ، مناظر طبيعي و انسان ) و منابع طبيعي ( زمينهاي كشاورزي ، آب ،‌جنگل ، منابع انرژي و دريايي و معدني ) و آب ، هوا می باشد. هدف از استقرار استاندارد OHSAS 18001 شناسايي خطرات بالقوه خواه به شكل جراحات انساني يا بيماري يا صدمه به اموال و تجهيزات يا صدمه به محيط كارگاه يا تركيبي از آنها و تحت كنترل درآوردن آنها مي باشد.

IMS سیستمی متشکل از سه استاندارد،سیستم مدیریت کیفیت ISO٩٠٠٠ سری و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO١٤٠٠٠سری و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS١٨٠٠٠ سری می باشد.

دستاوردها و مزایای سیستم مدیریت یکپارچه IMS

١- بهبود مستمر سیستم ها و فرآیندها

٢- پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی

٣- بهبود شرایط ایمنی محیط کار

٤- کاهش تماس شغلی با عوامل زیان آور

٥- کاهش ضایعات

٦- ارتقاء رضایت مشتری

٧- ارتقاء آگاهی پرسنل با اجرای برنامه های مناسب و متناسب آموزشی

٨-انطباق با قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتها، محصولات و خدمات شرکت

٩- ارتقاء مداوم کیفیت محصولات

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ISO برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است: هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت در سال ۱۹۸۷ کمیته ی فنی ۱۷۶ سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO/TC 176) سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را به جهانیان ارائه نمود.هدف از تدوین این سری از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ،به وجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده سازی و استقراره سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایند ها ، در سازمان پیاده سازی می شود. الگوی اجرائه این سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برا ی بار چهارم در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت.در ویرایش سال ۲۰۰۸ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دیدگاه فرایند گرا همچنان مورد تاکید می باشد.استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن ها قابل اجرا است. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نشان می دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است

ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهند
که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو ۱۴۰۰۱ الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.
اما OHSAS 18001 که بسیاری به اشتباه آن را ISO می پندارند نیز یکی از سیستم های مدیریتی معروف در ایران است. این سیستم به نام سیستم ایمنی و بهداشت شغلی شناخته می شود و همانطور که ایزو ۱۴۰۰۱ سعی در شناسایی و کاهش یا حذف اثرات زیست محیطی مخرب دارد، این استاندارد نیز سعی در شناسایی مخاطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود در سازمان دارد. به عنوان مثال خطرات شغلی که یک اپراتور دستگاه تراش، دکل بند و … را تهدید میکند، و یا حتی مشاغل سبکتر مانند کارکنان اداری. در کنار خطرات نیز به بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته خواهد شد و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کند.

ایزو ۵۰۰۰۱ ویژگی های سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند تا سازمان را قادر به گسترش و اجرای سیاست کرده و بخش های چشمگیر مصرف انرژی و کاهش انرژی هدف را نیز مشخص کند. این ایزو بهترین فعالیت ها را در ایجاد مدیریت انرژی و با توجه به استاندارد ها و نوآوری های بین المللی موجود ارائه می دهدو یک راهکار ساختاری برای تعیین، سنجش و مدیریت مصرف انرژی سازمان و ایجاد مسیری برای کاهش هزینه های انرژی است

۵S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد . شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی ۵S پیشگیری از اتلاف است . این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است . بهتر است یه این نکته اشاره شود که ۵S پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است .
اجرای  ۵S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد . اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهم ترتلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته است .

شرکت ایمن محیط سیلک  با بهره گیری از دانش فنی متخصصان خود  آمادگی خود را برای  مشاوره در زمینه   .تدوين مستندات و استقرار نظام و مميزي اوليه نظامهاي مديريتي HSE، ISO 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی )، OHSAS 18001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت )، ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت )، ISO 5001 ( سیستم مدیریت انرژی) ، IMS، نظامهاي ۵S و  EFQMاعلام می دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس مستقیم